ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای

|دی کیو|dqj
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

خلاصه مقاله: توسعه مستمر علم در عرصه مهندسی سازه و زلزله موجب شده است تا برای نوسازی و بهسازی در سال های اخیر از روش های نوین و مصالحی جدید استفاده شود که در گذشته طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است در میان این نوآوری ها FRP مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف از جایگاه ویژه برخوردار می باشد تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان FRP را باید مصالح ساختمانی هزاره سوم نامید.استفاده از کامپوزیت FRP به عنوان یک گزینه عملی نسبت به رو شها و فنون مقاوم...