پروژه کنترل مود لغزشی

کنترل,کنترل بهینه,عدم قطعیت,کنترل مود لغزشی,سیستم غیرخطی,متلب,پروژه|دی کیو|dqj
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه کنترل مود لغزشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پروژه یک روش کنترل بهینه مرتبه دوم مود لغزشی بدون چترینگ برای پایدارسازی سیستم­های غیرخطی دارای عدم قطعیت طراحی شده است. یک کنترلر بهینه برای کنترل قسمت نامی سیستم و یک کنترلر مود لغزشی برای مقاوم بودن در برابر عدم قطعیت­های پارامتری و اغتشاشات خارجی طراحی شده است.نتایج شبیه­سازی برای دو سیستم غیرخطی نمونه نشان­دهنده عملکرد بسیار خوب و مقاوم بودن روش ارائه شده در برابر عدم قطعیت­های پارامتری و اغتشاشات خارجی می­باشد....